Omgevingsmanagement

Infrastructurele projecten hebben een grote impact op de omgeving. Bij de uitvoering van bouwprojecten zijn vaak vele partijen betrokken. Of het nu gaat om ruimtelijke of sociale aspecten, alle partijen hebben hun eigen ideeën, wensen en belangen. Deze partijen kunnen bewoners/ondernemers, (semi-) overheden, marktpartijen of andere belangenorganisaties zijn. Dit vraagt om een brede aanpak waarbij aandacht wordt geschonken aan het informeren van de betrokkenen, het zoeken van overeenkomsten, het in beeld brengen van wensen die leven, het wegnemen van eventuele negatieve aspecten en het aangeven van het nut en de noodzaak van het project. De omgevingsmanager kan hierin een belangrijke rol vervullen.

De omgevingsmanager of gebiedsscoach werkt in een projectteam nauw samen met andere teamrollen en is de schakel tussen het project en alle personen en organisaties waarvan de belangen worden beïnvloed. Als omgevingsmanager leid je alles in goede banen. Alles valt en staat met een goede communicatie. 

Belangrijke kenmerken van een goede omgevingsmanager zijn: 
– Laagdrempelig en makkelijk benaderbaar persoon
– Bekend gezicht en goed vindbaar voor iedereen
– Kennis van de omgeving, weet wat er speelt en leeft bij bewoners en ondernemers.

Graag denkt IJPRoM aan de voorkant mee op welke manier omgevingsmanagement zowel voor het project als voor de omgeving van meerwaarde kan zijn. Omgevingsmanagement is een onmisbare toevoeging aan de projectaanpak, zowel voor opdrachtgever als opdrachtnemer. 

Calamiteiten
Ook bij calamiteiten komt IJPRoM snel in actie. Een voorbeeld is het incident met de kademuur bij de Grimburgwal of het met spoed afsluiten van de Staalmeestersbrug in Amsterdam. Bij Brug 1 op het Muntplein is de onderwaterdrone van IJPRoM ingezet om de oorzaak te kunnen achterhalen.