News

Omgevingswet

In 2018 wordt de nieuwe Omgevingswet van kracht. In een notendop komt de Omgevingswet neer op het integreren van de tientallen wetten in het ruimtelijk domein. Daarnaast wordt de Omgevingswet algemener en geeft het de lokale overheid meer afwegingsruimte. Daarmee komt er meer ruimte aan initiatieven … Continue readingOmgevingswet

Posted on