Home

In een land waar elke vierkante meter telt, heeft een ingreep altijd impact op de omgeving. Dan is het een meerwaarde om een omgevingsexpert naast je te hebben die project- én omgevingsbelangen verbindt. Die draagvlak creëert. Of juist voor een soepele en overlastarme realisatie zorgt.

IJPRoM zorgt voor:

  • De rots in de branding die plannen en projecten verder brengen
  • Inzetbaarheid als aanjager in participatietrajecten, interne versnellingstrajecten, afstemming met stakeholders of die zorgt voor draagvlak en verbinding
  • Ervaring in projecten op het gebied van infrastructuur, bouwprojecten, ontwikkelingstrajecten in stad en regio en energie
  • Gevoel voor bestuurlijke, politieke en maatschappelijke verhoudingen
  • Expert op het gebied van (strategisch) stakeholdermanagement, keukentafelgesprekken, (digitale) informatiebijeenkomsten en omgevingscommunicatie
  • Gewend om te werken als omgevingsmanager binnen een Integraal Project Managementteam (IPM)

Daarnaast beschikt IJPRoM over een eigen inspectieapparatuur, zoals een ROV (onderwaterdrone)