top of page

IJPRoM

IJPRoM - Harold IJskes is ruim 20 jaar actief als omgevingsmanager, communicatiemanager en belangenbehartiger bij (regelmatig terugkerende) opdrachtgevers als de gemeente Amsterdam, Waternet, Rijkswaterstaat, provincies Noord-Holland en Zuid-Holland, TNO defensie, TNO-ECN energie, Nationale Postcode Loterij, KRO en RTVNH/AT5.

DSC09682_edited.jpg

Programma Bruggen & Kademuren

Gemeente Amsterdam - senior omgevingsmanager

Amsterdam is verbonden met het water: de grachten, de Amstel én het IJ zijn haar levensaders. De zo'n 1.800 bruggen en 600 km kademuren zorgen ervoor dat de wijken en buurten met elkaar verbonden zijn. Echter zijn er honderden bruggen en tientallen kilometers kademuur in slechte staat en toe aan vernieuwing. Om de stad veilig, bereikbaar en leefbaar te houden, is het Programma Bruggen en Kademuren’ gestart.

IJPRoM - Harold IJskes was vanaf de opstart van het programma 5 jaar betrokken als omgevingsmanager. Met name zijn ervaring en werkwijze bij calamiteiten en incidenten bij verschillende kademuren en bruggen is bij zowel de opdrachtgever, als de bewoners en ondernemers als bijzonder geslaagd te noemen.

IMG_2917.JPEG

Programmabureau Groene Hart

Belangenbehartiger - communicatiemanager

Midden in de Randstad omringd door grote steden ligt het Groene Hart: groene ruimte die belangrijk is voor de leefbaarheid en het vestigingsklimaat van het gehele gebied. Het Groene Hart is typisch Nederlands agrarisch polderlandschap, maar het is geen verstild gebied. Er wordt volop gewoond, gewerkt en gerecreëerd. 3 Provincies, 5 waterschappen en meer dan 20  gemeenten besturen dit gebied. Het Bestuurlijk Platform Groene Hart zorgt voor een samenhangende ontwikkeling van het gebied als geheel.

IJPRoM - Harold IJskes was verantwoordelijk voor de borging van de drie provincies in de programmaorganisatie

Schermafbeelding 2022-01-15 om 18.22_edited.jpg

Belangenbehartiger

TNO - defensie & veiligheid

Binnen TNO was IJPRoM - Harold IJskes actief als belangenbehartiger om een omvangrijke bezuiniging op het defensie-onderzoeksbudget te voorkomen. 

TNO ondersteunt zowel Defensie van Nederland met toepasbaar onderzoek. Zo onderzoekt TNO onder andere het beschermingsniveau van de uitgestegen soldaat en voert kwetsbaarheidsanalyses uit aan militaire voertuigen, schepen en compounds. 

Referendum Elandsgracht

Campagneleider referendum Elandsgracht

Campagneleider referendum Elandsgracht

Het jarenlange gebakkelei over de toekomst van de Elandsgracht is met een uniek referendum ten einde gekomen. 

Stadsdeel Centrum en een deel van de bewoners waren in conflict. Waar het stadsdeel graag de straat wilde herinrichten met meer ruimte voor fietsers, voetgangers en groen, pleitten de bewoners voor alleen onderhoud en de parkeerplaatsen op het middendeel behouden. Zo’n 55 procent stemde vóór herinrichting van de Elandsgracht.

Harold IJskes - IJPRoM was als campagneleider verantwoordelijk voor deze heldere verkiezingsuitslag en als adviseur omgeving & communicatie later betrokken bij het participatietraject om iedereen uit de buurt te betrekken bij het uiteindelijke ontwerp. Een aantal jaar later, is eigenlijk iedereen blij met het resultaat. 

Opdrachtgevers: Team
bottom of page